SensCare

Defektološki i psihološki kutak

Koncept inkluzije, a kako to izgleda u praksi?

Sama reč inkluzija označava neko uključivanje ili obuhvatanje. Uglavnom je povezujemo sa uključivanjem dece sa smetnjama u razvoju u redovni obrazovni sistem. Ali inkluzija nije samo to. Inkluzija je takođe prilagođavanje forme i sadržaja meri i mogućnostima svakog deteta, a ne kao što je bilo uobičajeno – dete po meri škole i sadržaja. To praktično …

Koncept inkluzije, a kako to izgleda u praksi? Read More »

Roditeljstvo dece sa smetnjama u razvoju

Verovatno se skoro svaki roditelj deteta sa smetnjama u razvoju pita kako da pruži potrebnu podršku svom detetu i kako da bude najbolji roditelj za njega. Na tom putu roditelji nailaze na mnoge poteškoće, dileme, neprikladne reakcije okoline i slično. Jednom rečju – roditelji se suočavaju sa mnogim izazovima. Stoga ćemo govoriti detaljnije o tim …

Roditeljstvo dece sa smetnjama u razvoju Read More »

Scroll to Top